Dzieje Żurawicy studia i materiały tom 4 - prezentacja i podsumowanie projektu w Domu Katolickim w Żurawicy

29 października 2023 r. w Polskim Domu Katolickim w Żurawicy odbyła się prezentacja czwartej części „Dziejów Żurawicy – studia i materiały”.

Było to podsumowanie zadania pod nazwą „Publikacja Dziejów Żurawicy” w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Literatura ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Autorzy książki :  proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy ks. dr. Marian Hofman, dr Elżbieta Dybek oraz Maciej Duda
Recenzja naukowa: dr hab. Stanisław Stępień, prof. Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
Redakcja tekstu: ks. dr Marian Hofman
Redakcja techniczna i projekt okładki: Józef Hordowski
Tłumaczenia z języka łacińskiego: Piotr Kuta

Realizacja zadania dofinansowana była ze środków budżetu Gminy Żurawica.
Wydawca Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy

W książce,  czytelnik dowie się o funkcjonowaniu miejscowości i parafii w Żurawicy na przestrzeni dziejów.
Żurawica mimo iż jest dużą miejscowością z długą historią, nie doczekała się dotychczas swojej monografii.
W 2010 r. wyszły drukiem Dzieje Żurawicy, które po raz pierwszy ukazały historię miejscowości.
Później podobne wydanie ukazało się dzięki żurawickiej parafii.
W książce czytelnik znajdzie materiały związane z funkcjonowaniem w Żurawicy budynku i stowarzyszenia pod nazwą Polski Dom Katolicki.
Warto wspomnieć, że Żurawicy aż do połowy XX w. była otoczona wioskami o przewadze ludności ukraińskiej i religii greckokatolickiej.
Dlatego funkcjonowanie w miejscowości wspomnianego budynku i stowarzyszenia miało znaczenie dla mieszkańców Żurawicy, Bolestraszyc, Buszkowic, Buszkowiczek, Małkowic, Duńkowiczek i Orłów, które wchodziły w skład parafii.
W publikacji znajdują się materiały związane z wizytacjami, jakie w parafii Żurawica przeprowadzali przemyscy biskupi.
Dzięki temu czytelnicy poznają opis, wyposażenie i historię świątyni, która przez lata zmieniała swój wygląd- będzie możliwa analiza porównawcza, która pokaże jak zmieniał się żurawicki kościół i parafia.