II Pielgrzymka Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego 21.08.2022r.

II Pielgrzymka Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego 21.08.2022r.

Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Wyszatycach