KONKURS  pt.: "Moje Powstanie Styczniowe - jak je widzę i co znaczy?".

Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy oraz Wójt gminy Żurawica zapraszają do udziału w konkursie pt.: "Moje Powstanie Styczniowe - jak je widzę i co znaczy?".

Cel konkursu – kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz włączenie się w obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Do kogo jest skierowany? – do uczniów szkół podstawowych z gminy Żurawica (klasy VI-VIII).

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie do dnia 31 maja 2023 r. pracy plastycznej płaskiej (rysunek, malarstwo) lub literackiej (krótkie formy) w tym poezja i komiks, nawiązującej do 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Żurawicy (Wyszatyce 160 , 37-722 Wyszatyce) lub do Urzędy Gminy Żurawica (wydział ds. promocji, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica). Wyłonione przez konkursowe jury prace zostaną zaprezentowane podczas planowanej na wrzesień 2023 r. wystawy plenerowej. Integralną częścią ekspozycji będzie pamiątkowy katalog skupiający prezentowane prace.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronach internetowych organizatorów – www.zurawica.org oraz www.zurawica.pl
Link do regulaminu:  regulamin.pdf

Konkurs odbędzie się w ramach realizowanego przez Gminy Ośrodek Kultury w Żurawicy zadania pn. „Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica" dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”.

https://niepodlegla.gov.pl/

.regulamin.pdf

14.03.2023r.