Wernisaż wystawy "Powstanie Styczniowe. Pamięć bohaterom"

W ramach dofinansowanego projektu pn." Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica",
29 września 2023r. o godz.10:00 na placu przy budynku Urzędu Gminy Żurawica odbędzie się Wernisaż wystawy "Powstanie Styczniowe. Pamięć bohaterom",
połączony z rozdaniem nagród uczestnikom konkursu "Moje Powstanie Styczniowe jak je widzę i co znaczy ? " 

Wystawa mobilna "Powstanie Styczniowe. Pamięć bohaterom", będzie złożona z dwóch części :
w jednej części: ekspozycja prac uczestników konkursu "Moje Powstanie Styczniowe jak je widzę i co znaczy ?",
natomiast w drugiej: Prezentowane tam będą skany ze zbiorów Archiwum Państwowego w Przemyślu  m.in.: pocztówki, ryciny czy pisma z tego okresu.

Wystawa będzie na placu przy budynku Urzędu Gminy Żurawica można ją oglądać od 29.09.2023r.  do 31.10.2023r.
Następnie będzie umieszczona w Domu Ludowym w Wyszatycach od 01.11.2023r. do 20.11.2023r.

Serdecznie Zapraszamy  !

Zadanie odbywa się w ramach dofinansowanego projektu pn." Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica",
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864"
Niepodległa - świętujmy razem! (niepodlegla.gov.pl)