Wernisaż wystawy "Powstanie Styczniowe. Pamięć bohaterom",

W ramach dofinansowanego projektu pn." Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica",
29 września 2023r. o godz.10:00 na placu przy budynku Urzędu Gminy Żurawica odbył się Wernisaż wystawy "Powstanie Styczniowe. Pamięć bohaterom",
połączony z rozdaniem nagród uczestnikom konkursu "Moje Powstanie Styczniowe jak je widzę i co znaczy ? " 

Na konkurs wpłynęło 39 prac, oceniane były w dwóch kategoriach :
I Kategoria - Plastyczna ( wpłynęło 38 prac )
I Kategoria - Literacka ( wpłynęła 1 praca )

JURY w składzie :
1. Przewodniczący –  Dr Jacek Magdoń

2. Członek komisji -   Joanna Kostkiewicz

3. Członek komisji -   Maciej Duda

4. Członek komisji -   Elżbieta Dykas

 

Kierując się postanowieniami Regulaminu oraz oceną prac biorąc pod uwagę: samodzielność przy wykonywaniu pracy, pomysłowość, estetykę oraz zgodność
z tematyką konkursu. Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono Laureatów w dwóch kategoriach, przyznając następujące I miejsca , wyróżnienia oraz nagrody za udział :

W Kategorii Literackiej Laureatką I miejsca została Natalia Kazimierz –  Uczennica SP w Orzechowcach, autorka wiersza pt. „Chwała i hołd powstańcom”

W kategorii Plastycznej Laureatką I miejsca  została  Julia Wiśniewska -  Uczennica SP nr 2 w Żurawicy;  autorka obrazu „Powstaniec w lesie”.

Wyróżnione zostały prace: Jagody Jaworskiej, Weroniki Bąk, Amelii Wołk, Leny Łuc oraz Aleksandry Szpindor.

Wymienione artystki oraz wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali specjalne nagrody oraz każdy otrzymał katalog ze swoją pierwszą publikacją.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Konkursie
„Moje Powstanie Styczniowe jak je widzę i co znaczy ?„
Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz włączenie się w obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego.

Zwycięzcom gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu zainteresowań plastycznych i literackich.

.Zadanie odbywa się w ramach dofinansowanego projektu pn." Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica",
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864"
Niepodległa - świętujmy razem! (niepodlegla.gov.pl)