Wspólne wyjście na groby spoczywających powstańców w gminie Żurawica

W ramach dofinansowanego projektu pn." Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica",
Odwiedziliśmy cmentarze w Kosienicach i Żurawicy. 

Wspólne wyjście na groby spoczywających powstańców w gminie Żurawica:
- Adolf Ebenberger – powstaniec styczniowy. Urodził się 24 października 1840 r. pochowany na cmentarzu w Kosienicach, 
GOK w Żurawicy wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Kosienicach pod opieką nauczyciela historii Macieja Dudy oddali hołd Adolfowi Ebenbergerowi, składając na jego grobie kwiaty i zapalając symboliczny znicz.

- Leon Albert Klementowicz - powstaniec styczniowy, urodzony w 1840, pochowany na cmentarzu w Żurawicy, jako szeregowy walczył pod dowództwem Mariana Langiewicza, Dionizego Czachowskiego i Aleksandra Taniewskiego Tetery. Brał udział w bitwach pod Staszowem, Suchedniowem, Wąchockiem i Smardzowicami. W tej ostatniej został wzięty do niewoli. W 1923 r. otrzymał status weterana i stopień podporucznika. Zmarł w 1927 r. Oddanie im hołdu i upamiętnienie na wystawie i w katalogu do wystawy, będzie krzewić postawę patriotyczną i dumę z historycznego dziedzictwa Polski

Na cmentarzu w Żurawicy, GOK w Żurawicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurawicy pod skrzydłami Agnieszki Wojtaszek – nauczycielki m.in. historii oraz Anny Pstrąg-Fac – pedagoga szkolnego uczcili pamięć Leona Alberta Klementowicza. Pani Agnieszka Wojtaszek, opowiadając zebranym przy mogile powstańca o jego nierozerwalnych związkach z żurawicką ziemią, przytaczając fakty z jego bogatego, żołnierskiego życiorysu, przypomniała młodym ludziom o tym, iż to właśnie w ich rękach leży dbałość o płomień pamięci, który muszą nie tylko chronić przed zgaśnięciem, ale i przekazywać go dalej… Pamięć o naszej historii i jej – często bezimiennych i cichych – bohaterach to fundament naszej tożsamości narodowej. Nie wolno nam zapominać, że wolność, która jest dzisiaj naszym doświadczeniem, była dla wielu pokoleń szczytem marzeń i została okupiona najwyższą ceną…

Zadanie odbywa się w ramach dofinansowanego projektu pn." Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica",
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864"

Niepodległa - świętujmy razem! (niepodlegla.gov.pl)