Zachęcamy do udziału w konkursie

 Zachęcamy do udziału w konkursie organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu . Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież od 5 do 18 lat.

Przedmiotem Konkursu jest prezentacja artystyczna z zakresu

muzyki (śpiew, taniec, gra na instrumencie), 

plastyki (rysunek, grafika, praca przestrzenna) 

lub inne umiejętności (np. sportowe, manualne itp.) 

Zapraszamy do GOK-u a pomożemy Ci z wyborem piosenki, grą na instrumencie, zrobieniem pracy plastycznej oraz nagraniem filmu który należy przesłać na konkurs drogą elektroniczną. 

Pliki z nagraniami (filmy w formacie mpeg lub mp4 lub zdjęcia prac w formacie jpg) oraz zeskanowaną kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniami (wypełnia pełnoletni opiekun) należy przesłać drogą elektroniczną.