Zadanie pn. „Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica"

Z radością informujemy , iż Gminny Ośrodek Kultury w Żurawicy wraz z Gmina Żurawica znalazł się w gronie beneficjentów Programu Dotacyjnego 
„Powstanie Styczniowe 1863-1864” dofinansowanego ze środków Biura „Niepodległa”. 
Realizując zadanie pn. Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica".

W ramach realizowanego przez Gminy Ośrodek Kultury w Żurawicy zadania pn. „Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w Gminie Żurawica" zorganizowane zostaną wydarzenia:

- Organizacja cyklu lekcji tematycznych prowadzonych przez pracownika działu edukacji Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

Zajęcia odbywać się będą w szkołach podstawowych działających na terenie gminy Żurawica. Spotkania dotyczyć będą bitew i bohaterów powstania styczniowego, jego znaczenia i skutków.

-Po ich zakończeniu odbędzie się konkurs na prace plastyczną płaską (rysunek, malarstwo) lub literacką (krótkie formy) w tym poezja i komiks, pt.: "Moje Powstanie Styczniowe - jak je widzę
i co znaczy " " dla uczniów Szkół podstawowych z gminy Żurawica (klasy VI-VIII), z którego wyłonione prace znajdą się na planowanej wystawie na wrzesień 2023 r. Powstanie także pamiątkowy katalog skupiający tam prace.

- Organizacja wystawy "Powstanie Styczniowe. Pamięć bohaterom" współtworzonej z Archiwum Państwowym w Przemyślu. Prezentowane tam będą skany ze zbiorów archiwum m.in.: pocztówki,
 ryciny czy pisma z tego okresu. Wernisaż odbędzie się przed budynkiem Urzędu Gminy Żurawica, a następnie w innych miejscowościach gminy i w przestrzeni wirtualnej.

- Wspólne wyjście na groby powstańców spoczywających w gminie Żurawica, celem oddania hołdu pochowanym tam powstańcom.

-  Organizacja tematycznej gry terenowej

Wszystkie te działania przyczynią się do popularyzacji wiedzy – zarówno wśród dzieci,
młodzieży, jak i dorosłych - na temat organizacji, przebiegu oraz skutków
Powstania Styczniowego w kontekście budowania tożsamości narodowej oraz kulturowej - artystyczne wyartykułowanie swojego wyobrażenia o Powstaniu Styczniowym.

https://niepodlegla.gov.pl/

 

Wyszatyce, 14.03.2023r.